Impuls Experience

Impuls Experience 2016-11-23T23:17:36+00:00

For mange vil Impuls være kjent som en stor, kristen ungdomskonferanse i Stavanger. Vårt arbeid har imidlertid flere og ulike sider ved seg, for at vi best mulig skal kunne fullføre visjonen vår om å «oppmuntre og utfordre unge mennesker til å elske Jesus og være kirka».

«Impuls Experience» er et konsept hvor vi kommer til ditt ungdomsarbeid på ditt hjemsted. Slik vi ser det, lykkes ikke vi før det lokale ungdomsarbeidet lykkes. Dermed ønsker vi å være en ressurs, inspirasjon og hjelp der hvor vi kan.

Kort fortalt er Impuls Experience en dag hvor vi kommer med et team som er tilknyttet Impulsmiljøet. Vi er sammen med ungdommene, har seminar og på kvelden har vi et klassisk møte med lovsang og forkynnelse. Om rammene er litt mindre enn hva du møter på en konferanse med flere tusen mennesker, så er hjerteslaget og uttrykket det samme.

Ta gjerne kontakt med oss for å høre om dette kan være en mulighet hos dere!
For flere spørsmål se F.A.Q. nedenfor.

Kontakt oss

elise@imikirken.no

F.A.Q

Ja, hvis vi har kapasitet den aktuelle datoen, og vi føler vi har noe å bidra med inn i den aktuelle sammenhengen, så har vi lyst å komme. Når vi får en forespørsel, må vi ta en runde på om vi har et team som kan stille opp.

Ja, i bunn og grunn er vi fleksible til å bidra med det dere ønsker av oss. Vi gjør for eksempel lovsangsseminar, bandseminar, spørsmål/svar panel, bandworkshop, individuell mentoring og oppfølging.

Impuls-bandet består av mange mennesker som har lyst å strekke seg langt for å tjenestegjøre mest mulig. For at vi skal kunne si ja til flest mulig av de forespørsler som kommer, og dermed bruke en god del tid på det, er vi nødt å ta noe betalt for det – rett og slett fordi at dette blir en deltidsjobb for flere av oss. I tillegg kommer jo også reiseutgifter.

Det er helt avhengig av omfanget av det vi blir spurt. Skriv en e-post om hva som kunne vært aktuelt, så gir vi tilbakemelding.

Impuls-bandet handler om et miljø av mennesker, ikke individielle åndelige superstjerner. I utgangspunktet må vi rullere litt på hvem som kan dra til de ulike stedene, men vi skal selvfølgelig prøve å legge til rette for det, hvis det er spesielle personer dere ønsker at skal komme.

Pin It on Pinterest