Siden 2008 har det blitt arrangert Impuls-konferanse i Thailand, og det ble sommeren 2017 arrangert Impuls-konferanse i Kambodsja for første gang. Disse konferansene initieres og arrangeres av lokale ledere i de respektive landene.