Impuls internasjonalt

Impuls internasjonalt 2016-11-21T17:51:58+00:00

I Impuls vet vi at vi er med på en større historie. Vi vet at det Gud har velsignet oss med og gitt oss å forvalte, ikke stopper ved Norges grenser – det skal videre. Vårt eget kontinent har ligget på vårt hjerte en stund – vi må være med og gi Jesus tilbake til vårt eget Europa! Derfor heier og utfordrer Impuls konstant på at unge disipler av Jesus Kristus skal reise ut og dele Ham med Europa, i korte eller lengre perioder.

Thailand

IMI Kirken har i en del år vært engasjert i misjonsarbeid i Thailand. En samtale mellom Impuls leder Halvor Lindal og da påtroppende NMS-misjonær i Thailand Espen Tveten, ført til at Impuls Thailand så dagens lys i 2008! Siden har det blitt årlige konferanser. Impuls Thailand drives nå av den lokale kirka, og har hatt og har en samlende og utrustende posisjon. Flott å se unge som blir frelst og satt fri til å være de som Far i himmelen har skapt og kalt dem til å være!

Tsjekkia

Vi har de siste årene lagt til rette for at undomsarbeid og grupper kan få reise ut på misjonsturer i Europa, fordi vi ønsker å bety noe – ikke bare for vårt eget land, men også for vår verdensdel. Europa har en stolt historie av å sende ut misjonærer til resten av verden, men er nå det eneste kontinent der kristentroen er i tilbakegang. Impuls har en brann for å gjenreise kirka og se ungdommer tent i brann for den levende Gud! Vi vil gå på misjonsbefalingen og det kallet Gud har gitt oss om å forkynne evangeliet, helbrede syke og vise mennesker Guds godhet og storhet.Vi har bl.a. hatt teamturer til flere steder i Tyskland for å heie på, oppmuntre og samarbeide med lokale ungdomsarbeid, men Tsjekkia er nok det landet vi er tyngst inne i med teamtjeneste. Her har vi bla. fått formidle tro til tusenvis av barn og unge rundt om på skoler og startet opp med Impuls konferanse i 2012: Impuls Tsjekkia. Vi har et tett samarbeid med Familien Lande fra Norge, som bor og jobber som misjonærer i Tsjekkia, i byen Ostrava i nordøst.

Kambodsja

Høsten 2013 reiste et planteteam fra IMPULS ledet av Kristian Bjørkhaug til Kambodsja. IMI Kirken har også der vært involvert i misjon de siste årene, og sett at Guds Rike går frem i tegn og under, tusenvis av nye kristne og unge djerve ledere som reiser seg! All ære til Gud for det som skjer! Impuls kjenner på kallet og utfordringen til å gi unge i Kambodsja det Gud har gitt oss!

Slik kan du være med på det Impuls gjør internasjonalt

  • Være med og be selv og evt starte en bønnegruppe for Impuls nasjonalt og internasjonalt
  • Reise på team til Europa
  • Reise på team til Asia
  • Gi en gave til IMPULS sitt arbeid i Europa og Asia til konto 9685.27.13469, merk ”Impuls Internasjonal”

For mer info om teamturer eller vårt internasjonale arbeid post@impulsweb.no eller tlf 51842160

Pin It on Pinterest