Impuls Lederdag

I 2019 opplevde vi i Impuls at tiden igjen var inne for å invitere til et treffpunkt for solid undervisning, oppløftende betjening og berikende nettverksbygging for deg som har en formell eller uformell lederfunksjon i kirke.

Vi var nærmere 200 stykk og Gud gjorde nye og gode ting i og blant oss. Derfor tenker vi at det er naturlig å igjen kunne invitere til Impuls lederdag 30. januar 2020.

Med oss har vi Mike Pilavachi som har ledet Soul Survivor (UK) i nærmere 40 år. I sommer arrangerte de deres ungdomsfestivaler med ca 30 000 deltakere for siste gang – nå med en særlig bevisst og gjennomtenkt overleveringsprosess til nye aktører som tar over.

Vi gleder oss til å høre deres erfaringer, bygge bevissthet rundt å forvalte vår åndelige arv, slik at nye generasjoner kan få stå på våre skuldre inn i fremtiden.

Tema for lederdagen er «Naturlig overnaturlig». Her gjelder ikke ungdomsarbeidene alene, men hvordan hele menigheten kan spille hverandre gode, fortsatt ledet av Den Hellige Ånds kraft inn i en ny tid.

Lederdagen er på dagtid lørdag 30. januar. Vi inviterer med dette ungdomsledere, pastorer/prester, styreledere og andre menighetsledere på alle nivå til en dag vi har forventning til vil være til stor nytte.

Ved spørsmål: kontakt oss

Program for lederdagen:

TBA

Facebookevent kommer
Påmelding

Seminarer på lederdagen:

TBA


Seminarer for ledere under Impuls i lederkafeen:

13:00-14:00

TBA

14:30 - 15:30

TBA

22:00 - 23:00

TBA

10:00 - 10:50

TBA

11:00 - 11:50

TBA