Impuls Lederdag 31.Jan 2022

Nok en gang ønsker vi å invitere til Impuls Lederdag i forlengelse av ungdomsfestivalen i Stavanger, som et treffpunkt for solid undervisning, oppløftende betjening og berikende nettverksbygging for deg som har en formell eller uformell lederfunksjon i kirke.

Lederdagen er på dagtid mandag 31. januar, med temaet «φωνή».

Vi inviterer med dette ungdomsledere, pastorer/prester, styreledere og andre menighetsledere på alle nivå til en dag vi har forventning til vil være til stor nytte.

Lederdagen blir arrangert både fysisk i IMI-kirken og digitalt.

Ved spørsmål, kontakt post@impulsweb.no

 

 

FAcebook Event (kommer)
påmelding


Program for lederdagen:

10:00 – Velkommen m/Lovsang

10:30 – Undervisning 

11:45 – Pause

12:15 – Undervisning 2

13:30 – Pause

13:45 – Undervisning 3

16:00 – Slutt