Impuls Lederdag 31.Jan 2022

Siden 2019 har vi årlig hatt et treffpunkt for solid undervisning, oppløftende betjening og berikende nettverksbygging for deg som har en formell eller uformell lederfunksjon i kirke.

Tema for lederdagen er «φωνή».

Lederdagen holdes både fysisk og digitalt. Vi inviterer med dette ungdomsledere, pastorer/prester, styreledere og andre menighetsledere på alle nivå til en dag vi har forventning til vil være til stor nytte.

Ved spørsmål: kontakt oss

 

 

FAcebook Event (kommer)
påmelding (kommer)


Program for lederdagen:

10:00 – Velkommen m/Lovsang

10:30 – Undervisning 

11:45 – Pause

12:15 – Undervisning 2

13:30 – Pause

13:45 – Undervisning 3

16:00 – Slutt