Impuls Lederdag

I 2019 opplevde vi i Impuls at tiden igjen var inne for å invitere til et treffpunkt for solid undervisning, oppløftende betjening og berikende nettverksbygging for deg som har en formell eller uformell lederfunksjon i kirke. Vi var nærmere 200 stykk og Gud gjorde nye og gode ting i og blant oss. Derfor tenker vi at det er naturlig å igjen kunne invitere til Impuls lederdag 27. januar 2020.

Med oss har vi Mike Pilavachi som har ledet Soul Survivor (UK) i nærmere 40 år. I sommer arrangerte de deres ungdomsfestivaler med ca 30 000 deltakere for siste gang – nå med en særlig bevisst og gjennomtenkt overleveringsprosess til nye aktører som tar over. Mike brenner for at det «overnaturlige skal blir enda mer naturlig» i våre kirker og ungdomsarbeid. Store og kanskje litt abstrakte ord for oss nordmenn, men vi opplever at han veileder oss i dette på en måte som skaper trygghet, sunnhet og trosglede både blant ungdommene og oss som tjener dem.

IMI-kirkens pastor gjennom 39 år, Martin Cave, har og står fortsatt i lignende overleveringsprosesser av nye roller. Også han kommer for å dele, utfordre og oppmuntre oss rundt hvordan disippelgjøring ser ut i vår tid.

Vi gleder oss til å høre deres erfaringer, bygge bevissthet rundt å forvalte vår åndelige arv, slik at nye generasjoner kan få stå på våre skuldre inn i fremtiden.

Tema for lederdagen er «Naturlig overnaturlig». Her gjelder ikke ungdomsarbeidene alene, men hvordan hele menigheten kan spille hverandre gode, fortsatt ledet av Den Hellige Ånds kraft inn i en ny tid.

Lederdagen er på dagtid mandag 27. januar – i forlengelse av ungdomsfestivalen Impuls i Stavanger. Vi inviterer med dette ungdomsledere, pastorer/prester, styreledere og andre menighetsledere på alle nivå til en dag vi har forventning til vil være til stor nytte.

 

Program for lederdagen:

08.30 Registrering m/Kaffe

09.00 Lovsang

10:00 Bolk 1

10:45 Bolk 2

11.30 Lunsj (inkludert)

12.30 Ted Talks

14.00 Bolk 3

15.00 Utsendelse/ Bolk 4

16.00 Vel hjem!

Facebookevent
Påmelding

Seminarer på lederdagen:

«Follow me»- Disippeltrening – Sigve og Cathrine Vidnes (Lillescenen)

Kvinner i lederskap – Anna Birgitta Langmoen Kvelland (Biblioteket)

One life – Helen Davies (Lederkafè)

Kaller Gud oss i dag? – Arne Viste (Kapellet)

Jeg en leder, aldri i verden – Martin Cave (IMItator)


Seminarer for ledere under Impuls i lederkafeen:

13:00-14:00

One life – Helen Davies (UK)

Hvordan vil det se ut hvis alle deler av samfunnet var befolket av gudsfylte, kreative ledere? Hvis businessledere, politikere, lærere og kunstnere var fulle av integritet og karakter, ville vi sett kulturen forandre. I dette seminaret skal vi begynne å utforske hvordan det kan se ut å ha ledelse og karakterutvikning i hjertene til våre ungdommer, med visjonen om å se våre ungdommer frie til å være åndsfylte og karakterfulle ledere i enhver kontekst de finner seg i.

14:30 – 15:30

Kaller Gud oss i dag? – Arne Viste

IMI-kirke søndagsskolelærer Arne Viste, ble kalt av Gud til å ta en kamp for noen som ikke kan ta den selv! Er jus og moral søsken? Arne deler her fra sin vandring fra trygg jobb i olja til tiltalebenken i Tinghuset, og det å velge å leve for noe større enn seg selv.

22:00 – 23:00

Samfunnsbygger – Dag Inge Ulstein

Dagens ungdommer er morgendagens samfunnsbyggere. Hva blir viktig fremover og hvordan kan vi som ungdomsledere til rette for at ungdommene tenker stort om seg selv som samfunnsbyggere?

10:00 – 10:50

Leading ministry time – Mike Pilavachi

Vi ønsker Den Hellige Ånd, men hvordan ser det egentlig ut å gjøre det overnaturlige naturlig?

11:00 – 11:50

Konfirmanter – kirkas største mulighet? – Karsten Degnes og Geir Loftesnes

Godt over halvparten av alle ungdommer velger kirkelig konfirmasjon; for en mulighet til å disippelgjøre den oppvoksende generasjonen! Geir Loftesnes (pastor i IMI), Anne Lene Otterøen (leder av Awana Norge) og Karsten Degnes (kateket i DNK) har stått bak konfirmasjonsmanualen «Smak og se» og vil fra sine erfaringer fra å bygge et spennende konfirmasjonsarbeid!