Impuls Lederdag

I 2019 opplevde vi i Impuls at tiden igjen var inne for å invitere til et treffpunkt for solid undervisning, oppløftende betjening og berikende nettverksbygging for deg som har en formell eller uformell lederfunksjon i kirke.

Vi var nærmere 200 stykk og Gud gjorde nye og gode ting i og blant oss. Derfor tenker vi at det er naturlig å igjen kunne invitere til Impuls lederdag 30. januar 2021.

Med oss har vi

Mike Pilavachi som har ledet Soul Survivor (UK) i nærmere 40 år. I sommer arrangerte de deres ungdomsfestivaler med ca 30 000 deltakere for siste gang – nå med en særlig bevisst og gjennomtenkt overleveringsprosess til nye aktører som tar over.

Ragnhild Hiis Ånestad som har ledet Soul-childen bevegelsen i 20 år og som nå har over 400 kor rundt om hele verden.

Vi gleder oss til å høre deres erfaringer, bygge bevissthet rundt å forvalte vår åndelige arv, slik at nye generasjoner kan få stå på våre skuldre inn i fremtiden.

Tema for lederdagen er «φωνή».

Lederdagen holdes digitalt lørdag 30. januar. Vi inviterer med dette ungdomsledere, pastorer/prester, styreledere og andre menighetsledere på alle nivå til en dag vi har forventning til vil være til stor nytte.

Ved spørsmål: kontakt oss

 

*Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme. Blir det utfordrene å holde arrangementet i henhold til smittevern holdes arrangementet digitalt.

Facebookevent
påmelding


Program for lederdagen:

10:00 – Velkommen

10:15 – Undervisning 1

11:10 – Pause

11:45 – TED-talks

12:45 – Matpause

13:15 – Undervisning 2

14:30 – Pause

15:10 – TED-talks

16:00 – Slutt