Sosial rettferdighet

Sosial rettferdighet 2016-11-21T17:51:42+00:00

Så lenge Impuls har eksistert, har lovsang og tilbedelse hatt en stor og viktig plass. Under konferansene bruker vi god tid i lovsang, og vi har gitt ut flere lovsangsplater, blant annet live fra konferansene våre. De senere årene opplever vi at Gud har utfordret og utvidet bildet vårt på hva tilbedelse egentlig er. Han har tatt oss med på en reise der tilbedelse ikke bare fine sanger, men at det også ser ut som noe. For oss i Impuls har dette sett ut som rettferdighet. Tilbedelse og rettferdighet viser seg å være to ulike uttrykk for det samme – Guds hjerteslag.

Rettferdighet for de minste, for mennesker i verden som ikke har samme muligheter som norsk ungdom har, er når alt kommer til alt, tilbedelse. Jo dypere vår tilbedelse er, jo sterkere blir vårt ønske om rettferdighet.

Aldri før har antall slaver på verdensbasis vært så høyt som det er i dag. Kanskje er ikke slavene like synlige som før, men hele 27 millioner mennesker eier ikke sine egne liv. De er frarøvet sin frihet. De er tvangsarbeidere. De er prostituerte. De er moderne slaver. Menneskehandel er den raskest voksende formen for kriminalitet og et stort problem i alle verdens land. At mennesker frarøves sin verdighet og sitt liv er noe vi som kirke ikke kan stå og se på eller forholde oss passive til.

Vi har valgt å samarbeide med White Doves, et senter som hjelper unge jenter ut av menneskehandel og sexsalg i turistbyen Siem Reap i Kambodsja og inn i et liv med verdighet og gode framtidsutsikter. Her får jentene arbeidstrening, veiledning og hjelp og de får muligheten til å bli kjent med Jesus. De får et håp for sine liv og sin fremtid. Men det stopper ikke der. Flere av de tidligere prostituerte er nå med på å hjelpe enda flere inn i frihet.

White Doves ønsker å hjelpe enda flere jenter og nå bredere ut. Planen er å starte opp et tilsvarende hjelpesenter i byen Anlong Veng, på grensen til Thailand. Mange unge jenter fraktes og selges til utlandet og derfor vil et senter i nærheten av grensen til Thailand være en strategisk plassering. Under Impuls-konferansen i 2013 ga ungdommene 200.000 kroner til arbeidet. I tillegg ble det spillt inn en EP med bidragsytere fra en rekke norske lovsangsmiljøer. Vi har tro på at vår enhet i tilbedelse og rettferdighet er et viktig uttrykk for Guds hjerte for kambodsjanske jenter. EPen har fått navnet «Gjenklang», noe vi tror uttrykker vår respons til Guds kall. Han  har gitt oss absolutt alt og det aller dyreste han har, derfor ønsker vi at våre liv og vår tilbedelse skal være en gjenklang tilbake til ham. Overskuddet fra EPen går til oppstarten av et nytt hjelpesenter og til gjennopprettelsen av jenters liv og hjerter.

Vil du tilbe sammen med oss? Kjøp «Gjenklang» og være med å forvandle liv.

I 2013 møtte vi også Ben Cooley fra England som startet og leder organisasjonen Hope For Justice som helt konkret jobber med å hjelpe folk utsatt for menneskehandel ut i frihet i England. De har pensjonerte politifolk som etterforskere, ettervern for ofrene og kjører rettsaker mot bakmennene slik at menneskehandel skal bli en mindre lukurativ business med større sannsynlighet for å bli straffet. Hope For Justice har nå avdelinger i både USA og Kambodsja, og sammen med TenOase og  Get Focused arrangerer Impuls 1. august 2015 En Dag på Bislet stadion i Oslo med mål om å starte Hope For Justice i Norge.

Impuls ønsker at tilbedelsen vår skal se ut som noe. Vi ønsker at den skal se ut som frihet fra slaveri og rettferdighet for mennesker.

Pin It on Pinterest