I Impuls tror vi at kristen tilbedelse og kampen for å fremme rettferdighet i verdenssamfunnet er to sider av samme sak. Og så lenge Impuls har eksistert, har lovsang og tilbedelse hatt en stor og viktig plass. Under konferansene bruker vi god tid i lovsang, og vi har gitt ut flere lovsangsplater, blant annet live fra konferansene våre. De senere årene opplever vi at Gud har utfordret og utvidet bildet vårt på hva tilbedelse egentlig er. Han har tatt oss med på en reise der tilbedelse ikke bare er fine sanger, men at det også ser ut som noe. For oss i Impuls har dette sett ut som rettferdighet.

Mer info om initiativ Impuls har vært en del av kommer.