Visjonen

Visjonen 2016-11-21T17:49:10+00:00

Vi har en visjon om bibelsk fungerende fellesskap. Dette har vi sammenfattet i fem symboler som hører sammen og balanserer hverandre. De lar seg ikke beskrive i en setning eller to. Så vår visjon i en setning er:

Impuls eksisterer for å oppmuntre og utfordre unge mennesker til å elske Jesus og være kirka.

Disse fem symbolene sammen tegner et bilde av hva et bibelsk fungerende fellesskap er.

Tilbedelse – et hjerteforhold til Gudimpuls_hensikt_tilbedelse

Å være disippel er å ha Jesus som den viktigste personen i livet. Bibelen forteller at Jesus ønsker å ha et personlig forhold til hvert menneske. Ikke et overfladisk avstandsforhold, men et forhold som berører hjertet. Guds kjærlighet er fullkommen og har ingen betingelser. Hans redningsaksjon ved å sende Jesus, viser oss dette. Vi er elsket for den vi er, ikke for det vi gjør, og ingen ting kan forandre på det. Guds hjerte banker for oss og Han kaller oss til å elske Ham tilbake. Vi elsker fordi Han elsket oss først (1 Joh 4:19). Alle mennesker er gitt evnen til å elske, men måten vi uttrykker vår kjærlighet på er forskjellig. Gud ønsker at alt ved våre liv skal være et uttrykk for at vi elsker Ham. Gjennom dette blir hjerteforholdet gjensidig.

Fellesskap – tilhørighet til hverandreimpuls_hensikt_fellesskap

Livet i den store historien kan ikke leves alene. Når vi bestemmer oss for å bli disipler, blir vi en del av en større familie. Gud har sagt at det ordet som beskriver ham best er far. Han er en perfekt far som vi kan stole på og regne med, og han vil hjelpe oss hverdag til å leve i den store historien. Det gjør oss kristne til brødre og søstre, vi er knyttet sammen i en stor familie som strekker seg over hele verden. Ikke alle har en positiv opplevelse av familie, men Guds familie er et sted hvor vi kan være trygge, åpne, ærlige og ekte. Her slipper vi å late som og spille skuespill. Paulus snakker også om fordelen med å være knyttet sammen til mennesker som er flinke på forskjellige ting. Vi trenger ikke å fikse alt selv, men når alle bruker sine styrker vil vi utfylle hverandre og klare det meste.

impuls_hensikt_vekstVekst – å ikke bli stående stille

Disippellivet må læres og utvikles. Det krever tid, fokus og overgivelse. På samme måte som du ikke blir flink i fotball uten trening, vil du ikke komme langt som disippel uten øvelse. Jesus viste dette når han brukte 3 år sammen med 12 personer for å vise dem hva disippelliv er. Det handler om å hele tiden ta nye skritt i tro på Gud, slik at vi kan erfare mer av hvem Han er og Hva han kan gjøre. Dette gjør troen vår sterkere og gjør at vi våger å gå lenger! Da vokser vi!

impuls_hensikt_tjenesteTjeneste – å gjøre så folk kan høre

Å leve i den historien handler om å sette andre foran seg selv. Det viktigste i livet blir ikke at jeg får fylt mine behov, men at jeg gir fra meg retten på en del privilegier og rettigheter jeg har for at andre skal få mulighet til å oppleve Guds kjærlighet gjennom meg. Handlinger taler mye sterkere enn ord, og Jesus har vist oss at ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. I tillegg forteller Bibelen at Gud gir alle som tror åndelige ferdigheter som de er ment å bruke for å bygge opp menigheten. Dette heter nådegaver og er veldig spennende.

impuls_hensikt_evangeliseringEvangelisering – å gå ut

Guds historie er en frelseshistorie og disippellivet handler om å leve i oppdraget Jesus har gitt oss: «Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler» Ingenting er viktigere enn dette. Vårt hjem er ikke her og nå, men Himmelen. Målet med livet er ikke lenger å ha det bra så lenge jeg lever, men å bruke tiden jeg har på andre slik at de kan komme til tro.

Pin It on Pinterest