Impuls Lederdag 27. august 2022

Vi inviterer igjen til Impuls Lederdag lørdag 27. august kl. 10-16!

Helt i starten av semesteret for skoleåret 2022/23 inviterer vi igjen til glimrende undervisning, nettverksbygging, og å sikte oss inn på det Gud gjør blant oss – det er igjen tid for Impuls lederdag! Dette er dagen hvor vi legger til rette for at du som er ungdomsleder på et eller annet nivå, skal få innsikt og inspirasjon for en ny sesong med ungdomsarbeid. Vi samles fysisk i IMI Forum, alternativt kan din gruppe samles og få undervisningen streamet.

Årets store tverrkirkelige arrangement «The Send» har skapt momentum og offentlig debatt for å «drømme om en generasjon av unge kristne som går ‘all in’ for Jesus ved å leve liv der tro og handling går hånd i hånd.» Vi har fått med oss initiativtaker Andreas Nordli til å dele om det erfaringen fra Telenor Arena lærte oss – og hvor han ser dette gå videre.

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger om at innspillene og samtalene rundt psykisk helse blant unge har vært svært nyttige i en tid hvor mange har hatt – og har – det vanskelig. Ungdomsarbeid og frivilligheten har en svært viktig rolle å spille når det kommer til psykisk helse, men hvordan kan vi spille godt sammen med fagmiljøet?

Ungdomskulturen er i kontinuerlig og hurtig endring. Det å se trender i en tidlig fase er uvurderlig for å kunne imøtekomme behov og utfordringer som er rett rundt svingen. Gjennom Normisjons omfattende og brede leirarbeid blant barn og unge får vi dyrebar innsikt i det som beveger seg blant de yngste i dag – og som blir premisser vi nødvendigvis må forholde oss til. 

Erfaringen til mange travle kirke- og ungdomsledere er at noe av det første som blir bortprioritert på kort sikt, samtidig er det viktigste på lang sikt. Thomas Aas Pedersen har fungert som redaktør for boken «Påkoblet», som tar opp nettopp disse utfordringene og hjelper oss å holde fast på det som gjør engasjementet vårt bærekraftig over tid.

Dette er noen av perspektivene vi skal dykke nærmere inn i, samtidig som det blir god tid i lovsang sammen med Impuls Lovsang, betjening av team fra IMI-kirken/Acta bibelskole, god mat og høy sosial faktor.

Ved spørsmål, kontakt post@impulsweb.no

 

 

Påmelding
Facebook event

10:00 – Velkommen og lovsang

10:30 – Felles sesjon 1

12:00 – Lunsj

13:00 – Breakout seminar

14:15 – Felles sesjon 2

15:30 – Sammenfatning og offisiell avslutning

15:45 – Lovsang, betjening og hangout

Impuls Lederdag Høst 2022
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec