Impuls er en kristen ungdomsbevegelse som eksisterer for å oppmuntre og utfordre unge mennesker til å elske Jesus og være kirka. Impuls er tilknyttet Normisjon og står på en evangelisk-luthersk trosbekjennelse og har Guds Ord som utgangspunkt for liv og lære. Vi jobber økumenisk og i nettverk og forstår oss selv som en del av Guds store kirke.

Hovedaktivitetene i Impuls er vinterkonferansene på nyåret. I Stavanger arrangeres Impuls i IMI-kirken. Det var her det hele begynte. Se historien om Impuls her. Konferansen i Trondheim er tilknyttet Salem menighet.

Vi jobber også med å produsere solide lovsanger på norsk for å lede folk inn i tilbedelse og disippellivet. Og fra både Stavanger og Trondheim sender vi ut lovsangsteam gjennom konseptet «Impuls on tour». Det vil i praksis si at du kan sende inn en forespørsel om lovsangsteamet i Impuls kan komme til din kirke eller ditt arrangement. Du finner info om booking her.

Internasjonalt

Siden 2008 har det blitt arrangert Impuls-konferanse i Thailand, og det ble sommeren 2017 arrangert Impuls-konferanse i Kambodsja for første gang. Disse konferansene initieres og arrangeres av lokale ledere i de respektive landene.

Historien

Visjonen

Impuls eksisterer for å oppmuntre og utfordre unge mennesker til å elske Jesus og være kirka.

Vi ønsker å være et bibelsk fungerende fellesskap. For å beskrive hva dette fellesskapet består av bruker vi fem symboler:

Tilbedelse

Fellesskap

Vekst

Tjeneste

Evangelisering

Bibelen forteller at Jesus ønsker å ha et personlig forhold til hvert menneske. Guds kjærlighet er fullkommen. Hans redningsaksjon ved å sende Jesus, viser oss dette. Vi er elsket for den vi er, ikke for det vi gjør, og ingen ting kan forandre på det. Guds hjerte banker for oss og Han kaller oss til å elske Ham tilbake. Vi elsker fordi Han elsket oss først (1 Joh 4:19). Gud ønsker at alt ved våre liv skal være et uttrykk for at vi elsker Ham.

Gud har sagt at det ordet som beskriver ham best er far. Han er en perfekt far som vi kan stole på. Det gjør oss kristne til brødre og søstre,  og vi er knyttet sammen i en stor familie som strekker seg over hele verden. Ikke alle har en positiv opplevelse av familie, men Guds familie er et sted hvor vi kan være trygge, åpne, ærlige og ekte. Her slipper vi å late som om vi er noen andre enn de vi er.

Disippellivet vi lever som etterfølgere av Jesus må læres og utvikles. Dette krever tid, fokus og overgivelse. Jesus viste dette når han brukte tre år sammen med tolv personer for å vise dem hva disippelliv er. Det handler om å hele tiden ta nye skritt i tro på Gud, slik at vi kan erfare mer av hvem Han er og Hva han kan gjøre. Dette gjør troen vår sterkere og gjør at vi våger å gå lenger.

Handlinger taler mye sterkere enn ord. Jesus har vist oss at ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner og Bibelen forteller at Gud gir alle som tror åndelige ferdigheter som de er ment å bruke for å bygge opp menigheten. Dette heter nådegaver.

Guds historie er en frelseshistorie og disippellivet handler om å leve i oppdraget Jesus har gitt oss: «Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler». Vi ønsker å leve livene våre på en slik måte at andre kan komme til tro på Jesus Kristus.

Se impuls-konferansen fra 3 ulike perspektiv:

Kontaktinfo:

Stavanger

Generelle henvendelser

Epost: post@impulsweb.no
Tlf: 51 84 21 60 (tirs-tors 0900-1500)

IMPULS
Gunnar Warebergsgt. 15
4021 STAVANGER

Henvendelser ang. påmelding

E-post: booking@impulsweb.no

Trondheim

Generelle henvendelser

Epost: impuls@salemmenighet.no
Tlf: 73 87 04 60

IMPULS
Prinsensgate 22B
7012 TRONDHEIM

Henvendelser ang. påmelding

Epost: impuls@salemmenighet.no

Årsmøte i Impuls leirklubb holdes 14.12.22 kl.16:30 på imikirken og med videooverføring via zoom. Send mail til post@impulsweb.no om du ønsker å delta